مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران :
همزمان با آخرین ضرب و شتم و برخورد غیرانسانی و توهین آمیز با جواد عیزاده ، موج اعتراض زندانیان سیاسی این زندان در حمایت از این فعال حقوق بشر موجبات عذرخواهی مسئولان زندان، خروج از سلول انفرادی و پایان اعتصاب غذای وی را فراهم آورد.این دانشجوی محروم از تحصیل که در طول مدت 33 روز بازداشت خود به صورت مکرر از سوی نیروهای اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و مسئولان زندان سنندج مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته بود ، پس از چهار اقدام به شکایت که از سوی مسئولان بی پاسخ مانده بود ، در تاریخ 26 بهمن ماه مبادرت به اعتصاب غذا نمود.واکنش مسئولان مربوطه به اعتصاب غذای این فعال حقوق بشربی توجهی و انتقال ایشان به سلول انفرادی بود ، انتشار خبر برخوردهای توهین آمیز با آقای علیزاده ، موجبات اعتراض سایر زندانیان عقیدتی زندان مرکزی سنندج را فراهم آورد . اکثریت زندانیان بند 2 این زندان (حدود شصت زندانی) در اعتراض به برخوردهای ناشایست صورت پذیرفته در تاریخ یکشنبه 27 بهمن ماه اقدام به اعتصاب نمودند. مسئولان رده بالای زندان همچون ریاست، مسئولان حراست و غیره با مشاهده واکنش زندانیان در این مکان حاضر گشته و ضمن فراخواندن زندانیان به آرامش عنوان داشتند که مسئله آقای علیزاده و سایر مشکلات مطرح شده از سوی زندانیان که بیشتر مسائلی همچون برخوردهای غیراخلاقی، بی حرمتی و اعمال سلیقه بود را پیگیری خواهند نمود. وعده مسئولان مبنی بر حضور در روز پنج شنبه مورخه 1 اسفند در این بند برای پاسخگویی مناسب تر و اقدامات لازم باعث شد تا زندانیان عقیدتی این بند با پایان دادن اعتصاب خود در انتظار وعده های داده شده بمانند.همزمان با این واقعه ، مسئولان زندان منجمله مسئول حراست، با مراجعه به سلول انفرادی جواد علیزاده با وی ملاقات و گفتگو نمودند. عذرخواهی و وعده مسئولان به ایشان در خصوص پیگیری و برخورد با شخص یا اشخاص خاطی که مبادرت به ضرب و شتم و شکنجه ایشان نموده بودند و بازگرداندن این فعال حقوق بشر به بند عمومی قرنطینه زندان، باعث شد تا به درخواست سایر زندانیان وجدانی، آقای علیزاده به اعتصاب غذای خود پایان دهد و در انتظار تحقق وعده های داده شده مسئولان بماند.