بخش سوم گفت‌وگوی مسعود لقمان با علی ميرفطروس، روزنامک
دکتر مصدّق – اساساً – مردِ ميدان‌های بی‌خطر يا کم‌خطر بود، اين امر، هم، ناشی از تربيت اشرافی و خانوادگی او بود، هم حاصلِ طبع رنجور و بيمار او، و هم، محصول خصلت اصلاح‌طلبانه‌ی دکتر مصدّق بود ... [ادامه مطلب]