سعید رضوی فقیه آزاد شد
ادوارنیوز:پس از سپری شدن شانزده روز از بازداشت سعید رضوی فقیه توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران، روز سه شنبه رییس شعبه پانزده این دادگاه، دستور آزادی این فعال سیاسی را صادر نمود و سه شنبه شب وی آزاد شد. این در حالیست که اعتراضات فعالان سیاسی و مدنی به بازداشت دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت اوج گرفته بود. هفته گذشته نیز دفتر تحکیم وحدت طی بیانیه ای آزادی بدون قید و شرط بازداشتی های اخیر از جمله سعید رضوی فقیه را خواستار شده بود. لازم به ذکر است این عضو شورای سردبیری روزنامه های توقیف شده، مدت هشت روز را در سلول انفرادی و مابقی دوران بازداشت خود را در بند عمومی زندان اوین سپری نمود. وی پس از آزادی از زندان در گفت و گویی کوتاه گفت: همانطور که از ابتدای شکل گیری این پرونده گفته ام، هیچیک از اتهامات وارده را قبول نداشته و پرونده و روند دادرسی را کاملا سیاسی می دانم. دبیر سابق انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا اظهار داشت: اگر تخلفاتی که از ابتدا تا به انتهای این پرونده اعم از نحوه بازداشت، نگهداری، تفهیم اتهام، بازجوییها و حتی صدور و اجرای حکم رخ داده، به اطلاع حقوقدانان و دست اندرکاران امر قضا برسد مایه شگفتی ایشان خواهد شد.