خبرنامه امیرکبیر: اکثر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده بودند، روز گذشته آزاد شدند، اما همچنان ۸ دانشجوی این دانشگاه در زندان اوین به سر می برند.محمد علی دادخواه وکیل عده ای از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: «طی صحبت های انجام گرفته تعدادی از دانشجویان با قید ضمانت آزاد شده و تعدادی دیگر که توانایی تامین ضمانت را نداشتند تا شنبه در صورت ارائه ضمانت آزاد خواهند شد».نوید گرگین، امید لشکری، محمد نصیری، انوشیروان زاهدی، امیرپاشا مظفری، سعید برزگر، محمد خطایی، مهدی یعقوبی، پاشا کوهساری، رسول سرمدی، رضا بلباسی، روشنک فانی و جعفر اعتقادی پور روز گذشته آزاد شدند. ابراهیم قربانپور، علیرضا تقدسی، کبیر فاضلی، سید سجاد خادم هنوز قادر به تامین ضمانت نشده اند اما در صورت ارائه ضمانت تا روز شنبه آزاد خواهند شد.اما همچنان مهدی مشایخی، عباس حکیم زاده، نریمان مصطفوی، مجید توکلی، احمد قصابان، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور، کوروش دانشیار در زندان اوین دربند می باشند و اطلاعی از زمان آزاد شدن آنها ارائه نشده است.