نصیحت لقمان به پسرش

روزی لقمان به پسرش گفت: ای فرزند٬ من در زندگی چهارصد هزار نکته آموختم و از آن ۸۰۰ نکته را انتخاب کردم و از آن ۸ نکته که به نظرم افضل و اهم بقیه بود انتخاب کردم و آن این است: دو چیز را هرگز فراموش نکن: خدا را و مرگ را. دو چیز را همیشه فراموش کن: نیکی تو به دیگران را و بدی دیگران نسبت به خودت را. و چهار نکته زیر را بیش از پیش مراقبت کن: بر سفره‌ای وارد شدی شکم نگهدار - بر مجلسی وارد شدی زبان نگهدار بر خانه‌ای وارد شدی چشم نگهدار - بر نماز وارد شدی دل نگهدار