گزارش ال پائيس درباره اولين بلاگر
آنخلس اسپينوزا حسين درخشان، اولين وبلاگ نويس ايراني که مليت کانادايي دارد همچنان در محلي نامشخص در ايران در بازداشت بسر مي برد. او پس از ۸ سال اقامت در خارج از کشور به ايران بازگشت و از اواخر ماه اکتبر ۲۰۰۸ ديگر نتوانست وبلاگ خود را به روز کند. دوستان و آشنايان درخشان از همان زمان ديگر او را نديدند و نگران سلامتي او هستند. به دنبال تأييد بازداشت درخشان از سوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي، سازمان عفو بين الملل به شدت بازداشت خودسرانه او را محکوم کرد و اين درحالي است که از محل حبس وي نيز هيچ اطلاعي در دست نيست و امکان ملاقات او نيز وجود ندارد. اين اقدام دولتمردان جمهوري اسلامي در واقع سرکوب جديدي است عليه آزادي بيان.