جنگ روانی وزارت اطلاعات علیه دانشجوی زندانی فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 8 زندان اوین، دانشجوی زندانی هود یازرلو که از 3 بهمن ماه به بند 8 زندان اوین منتقل شده است. به دستور وزارت اطلاعات جنگ روانی شدید را علیه این دانشجو پیش می برند. از زمان انتقال دانشجوی زندانی هود یازرلو به بند 8 اذیت و آزارها بر او شدت یافته است. باند مافیایی بند که زیر نظر رئیس بند عمل می کند در طی روزهای گذشته چندین بار به این دانشجو بدون هیچ دلیلی حمله ور شدند و با او درگیری فیزیکی ایجاد کرده اند. این درگیریها توسط فردی بنام وکیلی که ناظر بند می باشد به همراه تعدادی دیگر از زندانیان عادی و خطرناک صورت می گیرد. و بنابه گفته بعضی از زندانیان در این بند قبل از این به آنها گفته شده بود که اگر کسی این دانشجو را مورد اذیت و آزار قرار دهد درحکم و شرایط او تغییر مثبت ایجاد خواهد شد. آقای یازرلو همراه با 18 زندانی دیگر در یک سلول کوچک زندانی است که چندین برابر ظرفیت آن، زندانی جا داده اند و زمانی که زندانیان در حال استراحت هستند می بایست بصورت کتابی در کنار هم بخوابند. بدلیل فضای محدود سلول امکان استراحت را از آنها سلب نموده است.اکثر زندانیان در این سلول کف خواب هستند.
آقای یازرلو بیش از 8 ماه است که در زندان و در حالت بلاتکلیفی بسر می برد.او بیش از 7 ماه ،از مدت بازداشتش را در بند مخوف 209 زندان اوین زندانی بود که محل شکنجه زندانیان سیاسی توسط بازجویان وزارت اطلاعات است.
رئیس این بند فردی است بنام عباسی که باند مافیای توسط وی تشکیل شده است و از افراد این باند برای اذیت و آزارو سرکوب زندانیان سیاسی بکار برده می شود اذیت و آزارها بصورت ایجاد درگیری فیزیکی و موارد دیگر می باشد و همچنین از این باند برای توزیع مواد مخدر در بین زندانیان این بند استفاده می کند .