مراسم با شکوه و گسترده خاکسپاری جانباخته راه آزادی عبدالرضا رجبی برگزار شد

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از ماهی دشت کرمانشاه، صبح امروز مراسم خاکسپاری عبدالرضا رجبی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که بطرز مشکوکی به قتل رسید برگزار گردید. مراسم خاکسپاری جانباخته راه آزادی که از ساعت 07:30 صبح آغاز گردید تا ساعت 12:00 ظهر ادامه داشت. در این مراسم مردم کرمانشاه با شنیدن خبر آوردن پیکر آقای رجبی گروه گروه روانه محل مراسم می شدند و به این مراسم می پیوستند. و یکی از دلائل طولانی شدن مراسم حضور انبوه مردم این شهر و شهرهای اطراف در این مراسم بود. در طی مراسم حاضرین با شنیدن آه و ناله های مادر و سایر اعضای خانواده آقای رجبی اقدام به دادن شعارهایی علیه جنایتهای این رژیم نمودند و از جنایتهای که در حق زندانیان سیاسی روا داشته می شود ابراز انزجار کردند. فضای حاکم بر این مراسم بسیار عاطفی بود و خشم و نفرت زیادی در حاضرین ایجاد کرده بود. حاضرین در مراسم خاکسپاری پس از پایان مراسم همراه با خانواده جانباخته راه آزادی راهی منزل مادری ایشان شدن و این مراسم در آنجا ادامه دارد. نیروهای های اطلاعاتی و امنیتی حضور گسترده ای داشتند ولی به خاطر حضور انبوه جمعیت در این مراسم و خشم ونفرتی که بر شرکت کنندگان حاکم بود قدرت واکنش را از آنها سلب کرده بود.