ده سال زندان برای کاک صدیق

محمد‌صدیق کبودوند، فعال مدنی کُردی است که در تابستان گذشته علی‌رغم ناراحتی‌های جسمی‌اش در اوین، بدون صدور حکم نهایی زندانی بود. برخی او را پدر حقوق بشر کردستان می‌نامند. او مدیر سازمان حقوق‌ بشر کردستان در ایران است و در تیرماه امسال در بدو امر به ۱۱ ماه زندان محکوم شده بود که با تایید مراحل نهایی حکم، به ۱۰ سال زندان در دادگاه تجدید نظر محکوم شد. با سامان رسول‌پور، درباره این فعال مدنی کُرد گفت و گو کرده‌ام.