در خصوص نسبت اسلام و حقوق بشر نظرات گوناگونی وجود دارد. بی‌تردید در میان احکام فقه شیعه و سنی موارد متعددی یافت می‌شود که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر منافات دارد. با آیت‌الله گرامی، از مراجع تقلید ساکن قم درباره برخی از این مباحث گفت و گو کردم. وی درباره حقوق بهاییان در جامعه اسلامی معتقد بود: «بالاخره خدا هم حقی دارد. همان طور که این‌ها هستند، خدا هم هست و خدا هم حقی دارد و چنان‌چه بنا باشد غیر ادیان الهی هم مثل پیروان ادیان الهی از حقوق مساوی برخوردار شوند، در درجه اول ظلم به خدا و ادیان الهی است.»