رادیو ژیار

زنان در کردستان ایران و چالش‌های برابری‌طلبی

محمدرضا اسکندری: فریده محمدی که در کردستان ایران به نارین شناخته می‌شود، هنرمند و شاعری است که با چاپ کتاب شعری به نام «سکوت خاکستری» در سال ۲۰۰۴ به جرگه شاعران جوان پیوسته است. نارین، یکی از زنان فعال در زمینه حقوق کودکان و زنان است که اولین گزارش‌های تصویری از زنان کولبر در مرزهای مریوان را تهیه و در وب‌سایت انجمن زنان مریوان بازتاب داده است. با او در رابطه با وضعیت زنان فعال کُرد در کردستان گفت و گو کرده‌ام.