گفتی‌ ز خاک‌ بيشترند، اهل‌ عشق‌ من

عرفان قانعی‌فرد: مظهر خالقی در سنندج دیده به جهان گشود. فارغ‌التحصل رشته فیزیک در دانشگاه تهران، استاد آواز کردی که با همکاری ارکستر مشیر همایون شهردار ـ از پیشکسوت‌های هوشمند موسیقی ایرانی ـ آوازهایش با استقبال بی‌نظیر مردم کرد مواجه شد. صدای‌ خالقی‌ بر اساس‌ ‌ فولكلور و احساسات‌ عميق‌ و پرشور مبتنی‌ است‌، رنگ‌ و بوی‌ ديگری‌ به‌ ادبيات‌ فولكلور غنی‌ کردی داده است که تا به‌ حال‌ در آهنگ‌سازی‌ و موسيقی‌ كردستان ‌سابقه‌ نداشته‌ است‌.