هادی ساعی با ورزش قهرمانی خداحافظی کرد

هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در مسابقات المپیک روز شنبه ۱۸ آبان، رسماً با دنیای قهرمانی تکواندو خداحافظی کرد. ادامه