مصاحبه ای در شهروند امروز قتل آیت الله لاهوتی

در اوین و بدست لاجوردی